مرکز مشاوره و خدمات مامایی مادرایمن

MADARE IMEN

کلینیک زنان و مامایی مادر ایمن مجموعه‌ای از خدمات سلامتی را برای بانوان قمی فراهم می‌کند که خانم‌ها و به خصوص خانم‌های باردار به دور از دسترس بتوانند بخش مهمی از نیازهای سلامتی خود را در محیطی امن و صمیمانه دریافت کنند.

ffffff
ad60a3
705daa

LOGO

STATIONARY

درخواست مشاوره
سالن زیبایی سیمابل