فروشگاه صنیع خانی

SANI KHANI

فروشگاه صنیع خانی

با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت لوازم خـانگی کار خود رادر استان قم با مدیریت ســیدعلی صنیع خانی شــروع کرد. با مدیریت و آگاهی کامل و تجربه بالا در زمینه لـوازم خانگی و همچنین به وسیله ی امانت داری و فروش کالای با کیفیت توانست اعتماد مشتریان را جلب کند.

LOGO

STATIONARY

با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت لوازم خـانگی کار خود را
در استان قم با مدیریت ســیدعلی صنیع خانی شــروع کرد.
با مدیریت و آگاهی کامل و تجربه بالا در زمینه لـوازم خانگی
و همچنین به وسیله ی امانت داری و فروش کالای با کیفیت
توانست اعتماد مشتریان را جلب کند.

CLOSE

پشت صحنه

برای مشخص شدن نقشه راه هر برند، باید حتما با همدلی از میان طوفان‌های فکر راه درست را پیدا کنیم که بتوانیم برای رسیدن به مسیر درست و پیشرفت برای هر برند متناسب با هویت آن برنامه‌ی درستی تدوین کرد.

درخواست مشاوره
مزون ویونا