خلاقیت و ایده پردازی | CREATIVITY

هر تبلیغ باید یک یک پیام داشته باشد و این پیام می‌تواند برای مخاطب خاص یا عام باشد. نکته‌ای که در تبلیغات مهم است این است که این پیام‌ها به روش‌های خلاقانه‌ای به مخاطب ارسال شوند. ایده پردازی درباره نحوه‌ی ارائه خدمات و محصولات اولین قدم است که باید در این مسیر برداشته شود.


کپی رایتینگ

کپی رایتینگ، یک شیوه از نویسندگی است که با استفاده از قدرت کلمات و نوشتن برای هدفی تجاری انجام می‌شود و سعی دارد مخاطب را متقاعد و دعوت به استقبال از این عمل کند. کپی رایتینگ یکی از روش‌هایی است که باعث افزایش آگاهی مخاطب و در ادامه سبب ایجاد تصویر ذهنی و منطبق با نیازهای اون می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت که کپی رایتینگ تلفیق دانش مارکتینگ و هنر نویسندگی است که برای تولید محتوای تبلیغات به کار می‌رود.

طراحی کمپین تبلیغاتی

در یک کمپین تبلیغاتی تلاش بر آن است که مخاطب را به شیوه‌ها و از طریق ابزارهای و پلتفرم‌های مختلف، با پیامی مشترک درگیر کنیم. البته کمپین‌ها معمولا زمان مشخص دارند و در آن برگزار می‌شوند.

طراحی هویت برند

برندینگ مجموعه‌ای از کارها و فعالیت‌هایی است که برای مدیریت یک برند صورت می‌گیرد تا موجب آگاهی، و ثبت در ذهن مخاطب صورت بگیرد. برای ایجاد برندینگ نیازمند یک استراتژی است که بتوان از مرحله خلق برند تا ثبت آن و ادامه آن صورت بگیرد.

هویت بصری برند

شاید دیده باشیم که بسیاری از تبلیغات در اطراف ما تکراری و یا اینکه با مفهوم خدمات و محصول در ارتباط نیست و صرفا شاید جذابیت داشته باشد. اینجاست که باید با اراده‌ای خلاق بتوان تبلیغی خلق کرد که آن آگهی گویا نماینده آن دوره تاریخی است. خلاقیت همچون شمشیری دولبه می‌تواند خود را هم زخمی کند و اگر در تناسب با هویت برند صورت نگیرد، باعث آسیب به برندینگ آن محصول شود.

انتخاب نام برند

برای اینکه بتوان برای هر کسب و کار استراتژی تبلیغاتی تدوین کرد، نیاز است که درباره آن مطالعات دقیقی انجام داد. از نوع ارائه خدمات و محصول و همینطور درباره رقبا و مخاطبان هدف. با انجام این مراحل می‌توان به مرحله طراحی استراتژی رسید.

شعار تبلیغاتی(اسلوگان)

نگارش متن تبلیغاتی

CREATIVITY PORTFOLIO

نمونه کارهای کپی رایتینگ، طراحی کمپین، برندینگ، مدیریت خلاق، تحقیق و جستجو

نمونه کارها